Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Farmy wiatrowe

Farmy wiatrowe

  MEGA S.A. posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w...

Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

MEGA S.A. wykonuje w profilu Generalnego Wykonawstwa usługi budowlano - montażowe, "pod klucz"...

Infrastruktura i środowisko

Infrastruktura i środowisko

  MEGA S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w...

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe

  MEGA S.A. to wyspecjalizowany partner w realizacjach inwestycji na potrzeby szeroko...

Energetyka

Energetyka

  MEGA S.A. wykonuje  prace energetyczne w pełnym zakresie napięć na takich...

 • Farmy wiatrowe

  Farmy wiatrowe

 • Budownictwo ogólne

  Budownictwo ogólne

 • Infrastruktura i środowisko

  Infrastruktura i środowisko

 • Budownictwo przemysłowe

  Budownictwo przemysłowe

 • Energetyka

  Energetyka

Pasek powitalny - MEGA S.A. Gdynia 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w dziedzinie realizacji obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, energetycznego oraz obiektów infrastrukturalnych w tym inwestycji zapewniających poprawę ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że nasza pasja i doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych przyczynią się do wspólnego sukcesu.

Pozostajemy do dyspozycji i zapraszamy do kontaktu

Zespół MEGA S.A.

 

 System zarządzania i certyfikaty firmy MEGA S.A. Gdynia Sprzedaż mieszkań - MEGA Inwest    Wynajem magazynów - Centrum Magazynowe Hutnicza Sp. z o.o.

 

System zarządzania i certyfikaty

integrowany System Zarządzania

Kierownictwo firmy określa politykę, ustala cele strategiczne oraz operacyjne podczas przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Realizacja projektów odbywa się w sposób systemowy, zapewniając spełnienie wymagań prawnych, firmy oraz oczekiwań Klientów. Wdrożony system pozwala rozwijać aspiracje, wymaga kompetencji i odpowiedzialności personelu na wszystkich poziomach zarządzania i realizacji.

 

Zintegrowany System Zarządzania MEGA S.A., certyfikowany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (w obszarze zarządzania jakością, środowiskiem i BHP) funkcjonuje w oparciu o wymagania zarządzania jakością  – zgodnie z ISO 9001:2008 i publikacją standaryzacyjną NATO AQAP 2110:2009, wymagania zarządzania środowiskiem – zgodnie z ISO 14001:2004, zarządzania BHP – zgodnie z wymaganiami BS OHSAS 18001:2007 i PN-N 18001:2004 oraz zgodnie z wymaganiami ochrony informacji.

 

Pion Informacji Niejawnej

MEGA S.A. posiada pion ochrony informacji niejawnej spełniający wymagania ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228 z 2010 roku). Zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "poufne" potwierdzona jest Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia Nr SBPK00721P ważnym do dnia 30 kwietnia 2022 roku wydanym przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 świadectwo bezpieczeństwa

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Obszarem największego zainteresowania i dążeniem firmy MEGA S.A. w codziennej pracy jest dostarczenie swoim Klientom projektów zgodnych z ich oczekiwaniami, zachowując atmosferę zaufania, opartą o wysoką jakość, dbałość o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz konkurencyjną cenę. Kierownictwo MEGA S.A. deklaruje nadzór i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, umożliwiając realizację ustanowionych celów, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących uregulowań prawnych i innych, minimalizowaniu oddziaływania na środowisko, zapewnieniu bezpieczeństwa pracy, uwzględnieniu opcji technologicznych, wymagań finansowych oraz punktu widzenia stron zainteresowanych.

Andrzej Szulist
Prezes Zarządu

 

Cele polityki

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania znana i realizowana jest przez każdego pracownika, którego celem jest spełnienie wymagań Klienta i jego obsługa na najwyższym poziomie. Realizacja założonych celów i zadań uzyskiwana jest poprzez zapewnienie wszelkich możliwych środków dla zagwarantowania wysokiej jakości usług, dbałości o środowisko i bezpieczeństwo pracy.

 • Kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych, przy zapewnieniu spełnienia wymagań Klienta, celem zagwarantowania długofalowego rozwoju firmy oraz umocnienia jej pozycji na rynku.
 • Staranne identyfikowanie i spełnianie wymagań Klienta poprzez tworzenie planów jakości dla usług niestandardowych, na życzenie Inwestora lub w przypadku realizacji inwestycji z umową zawierającą wymagania typu AQAP.
 • Nieustanne doskonalenie organizacji oraz systemu zarządzania firmy i w jej otoczeniu, poprzez podnoszenie skuteczności i efektywności systemu oraz analizowanie projektów w aspekcie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska i BHP.
 • Obniżanie kosztów braku jakości (ewentualnych reklamacji Klientów).
 • Racjonalna polityka ofertowania poprzez opracowywanie ofert jedynie w tych dziedzinach, w których MEGA S.A. jest w stanie zagwarantować spełnienie najwyższych wymagań Klienta.
 • Stosowanie procesów produkcyjnych oraz gospodarki materiałowej jak najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu, zgodnych z obowiązującymi wymaganiami (sukcesywna wymiana sprzętu transportowego, bezpieczna produkcja betonu i likwidacja braków).
 • Właściwa eksploatacja i nadzór urządzeń znajdujących się na terenie MEGA S.A. oraz na budowach, zapobieganie ewentualnym zanieczyszczeniom.
 • Rozwój aspiracji, kompetencji i odpowiedzialności personelu, na szczeblach zarządzania i realizacji, poprzez efektywną politykę zarządzania personelem.
 • Uświadomienie pracownikom konieczności poznawania niekorzystnego oddziaływania MEGA S.A. na środowisko, obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku oraz obowiązku minimalizowania ryzyka zawodowego związanego z BHP.
 • Wyznaczanie celów szczegółowych, dotyczących konkretnych projektów podczas procesu przeglądu wymagań, przygotowywania oferty i realizacji projektu.

 certyfikat iso 9001 2015 pl 29.06.2018 1 0

 

 

certyfikat iso 14001 2015 pl 29.06.2018 1 0 

 

 

certifikat pn n 18001 2004 pl 29.06.2018 1 0

 

 

certyfikat bs ohsas 18001 2007 pl 29.06.2018 1 0

 

 

certyfikat aqap 2110 2016 pl 29.06.2018 1 0

   MEGA S.A.      |      ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia, Poland      |      sekretariat@megasa.pl     |      T: +48 58 667 19 00, F: +48 58 667 18 88