Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polityka prywatności MEGA S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000074433, NIP 586-021-41-40, kapitał zakładowy w wysokości 7 485 400zł wpłacony w całości, kontakt telefoniczny: 58 667 19 00, fax: 58 667 18 88, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i wykonywania umowy, której są Państwo stroną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo oraz MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przechowywanie dokumentów księgowych).
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni lub strony trzeciej, takich jak marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. W przypadku prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (email, telefon) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Państwa zgoda.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy – konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy, co nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku których nie są przewidziane żadne konsekwencje związane z ich niepodaniem.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, kontrahenci MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe i usługi audytorskie.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 10. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych.
 11. Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni.
 13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KONTRAHENTÓW

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000074433, NIP 586-021-41-40, kapitał zakładowy w wysokości 7 485 400zł wpłacony w całości, kontakt telefoniczny: 58 667 19 00, fax: 58 667 18 88, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa lub przekazane przez Państwa pracodawcę/usługobiorcę na potrzeby wykonywania umowy zawartej pomiędzy MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni a Państwa pracodawcą/usługobiorcą.
 4. MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni otrzymała następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane personalne (imię i nazwisko), dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres email).
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni lub strony trzeciej. Do prawnie uzasadnionych interesów zaliczyć można wykonywanie umowy zawartej pomiędzy MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni a Państwa pracodawcą/usługobiorcą, marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. W przypadku prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (email, telefon) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Państwa zgoda.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, kontrahenci MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe i usługi audytorskie.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni przez czas wykonywania umowy, o której mowa w pkt. 3 powyżej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 9. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 10. Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Linia L

   MEGA S.A.      |      ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia, Poland      |      sekretariat@megasa.pl     |      T: +48 58 667 19 00, F: +48 58 667 18 88