Budynek mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną

Abrahama Yarielys Residence

Opis inwestycji

 

Budowa w generalnym wykonawstwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Yarielys Residence” przy ul. Abrahama 61-63 w Gdyni, z lokalami użytkowymi usytuowanymi na parterze. Zakres prac obejmuje również wykonanie przyłączy, zagospodarowanie terenu, przebudowę instalacji podziemnych oraz roboty rozbiórkowe.

 

Budynek posiadać będzie 6 kondygnacyjny: 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna (piwnica) z wbudowanym garażem wielostanowiskowym.

 

Inwestor:

Mostostal Gdynia Sp. z o.o.

Termin realizacji:

03.2019 - 03.2021

Powierzchnia całkowita:

4.530 m2

Lokalizacja:

Gdynia, ul.Abrahama