Osiedle mieszkaniowe

Alfa Park III

Opis inwestycji

 

Kompleksowe wykonanie etapu III zespołu budynków mieszkalnych Alfa Park, w skład których wchodzi 180 lokali mieszkalnych i użytkowych z przyłączami zewnętrznymi. Realizacja budynków wraz z zewnętrznym układem drogowym oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

 

Inwestor:

Alfa Park III Sp. z o.o.

Termin realizacji:

09.2015 - 05.2017

Powierzchnia użytkowa:

14.790 m2

Powierzchnia zabudowy:

2.400 m2

Kubatura:

56.500 m3

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Myśliwska