Osiedle mieszkaniowe

Alfa Park IIIB

Opis inwestycji

 

Kompleksowe wykonanie etapu IIIB zespołu budynków mieszkalnych Alfa Park, w skład których wchodzi 90 lokali mieszkalnych i użytkowych z przyłączami zewnętrznymi. Realizacja budynków wraz z zewnętrznym układem drogowym oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

 

Inwestor:

Alfa Park III Sp. z o.o.

Termin realizacji:

04.2017 - 09.2018

Powierzchnia użytkowa:

7.900 m2

Powierzchnia zabudowy:

1.400 m2

Kubatura:

29.300 m3

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Jasieńska