Osiedle mieszkaniowe

Alfa Park IV C

Opis inwestycji

 

Kompleksowa realizacja etapu IV C polegająca na budowie zespołu budynków mieszkalno-usługowych w Gdańsku, w skład których wchodzi 105 lokali mieszkalnych  z przyłączami zewnętrznymi, wraz z układem drogowym oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

 

Inwestor:

B-JWK-Management Sp. z o.o.

Termin realizacji:

03.2021 - 07.2022

Powierzchnia użytkowa:

6.615 m2

Powierzchnia zabudowy:

1.794 m2

Kubatura:

36.057 m3

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Gen. Władysława Andersa