Baza Przeładunkowa

Baza Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goleniowie

Opis inwestycji:

 

Budowa Bazy Przeładunkowej Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi w Goleniowie - kompleksowa modernizacja.

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie

Termin realizacji:

04.2016 - 02.2017

Parametry techniczne:

łączna powierzchnia działek inwestycji: 22471,00 m2

powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 12929,15 m2

w tym: drogi, dojazdy, place, parkingi: 12911,53 m2 ; chodniki: 17,62 m2

Lokalizacja:

Goleniów