Siedziba firmy

Budynek biurowo-magazynowego JJ Darboven

Opis inwestycji:

 

Budowa jako Generalny Wykonawca budynku biurowo-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. wjazdami, infrastrukturą drogową wewnętrzną, parkingami, placem manewrowym, oświetleniem zewnętrznym, przyłączami kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Obiekt jest zlokalizowany Rumi przy ul. Stoczniowców.

 

Inwestor:

JJ Darboven Poland Sp. z o.o.

Termin realizacji:

10.2014 - 10.2015

Powierzchnia użytkowa:

3.900 m2

Powierzchnia zabudowy:

2.850 m2

Kubatura:

26.200 m3

Lokalizacja:

Rumia, ul. Stoczniowców