Obiekty magazynowe

Centralna Składnica Marynarki Wojennej

Opis inwestycji:

 

Prace remontowo – budowlane w budynku nr 67, zlokalizowanym na terenie Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej w Gdyni. Przedmiotem umowy były remonty w zakresie: roboty budowlane (w tym drogowe), roboty sanitarne, roboty elektryczne.

 

Inwestor:

Rejonowy Zakład Infrastruktury w Gdyni

Termin realizacji:

10.2008 – 06.2010

Powierzchnia całkowita:

3.042,40 m2 (budynki), 66,20 m2 (rampa), 143,40 m2 (wiata)

Powierzchnia użytkowa:

2.769,50 m2

Kubatura:

16.847,90 m2 (budynki), 364,00 m2 (rampa), 717,00 m2 (wiata)

Lokalizacja:

Gdynia, ul. Kontradmirała Xawerego Czernickiego