Dom seniora z przedszkolem

Centrum Opieki Serenus

Opis inwestycji

 

Budowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego dla osób starszych - budynek z „Kompetencyjnym centrum terapeutycznym” i przedszkolem. Kompleksowe wykonanie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi, wod-kan, c.o., elektryczną, wentylacyjną oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, w tym z parkingami i chodnikami.

 

Inwestor:

Millenium Inwestycje Sp. z o.o.

Termin realizacji:

05.2017 - 07.2019

Powierzchnia całkowita:

7.290 m2

Powierzchnia użytkowa:

7.290 m2

Kubatura:

23.190 m3

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Przemyska