Obiekt sportowy

Centrum Windsurfingu Sopockiego Klubu Żeglarskiego

Opis inwestycji:

 

Realizacja w ramach generalnego wykonawstwa rozbudowy Centrum Windsurfingu w Sopockim Klubie Żeglarskim.

 

Inwestycja swoim zakresem obejmowała roboty rozbiórkowe obiektów istniejących, roboty ziemne, wybudowanie 7 budynków (roboty budowlane wraz z instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi, instalacją wod.-kan. oraz elektryczną); małą architekturę, zieleń, sieci i przyłącza zewnętrzne oraz roboty drogowe.

 

Zamawiający:

Urząd Miasta Sopotu

Termin realizacji:

10.2001 – 05.2003

Powierzchnia użytkowa:

6.145 m2

Łączna kubatura budynków:

14.800 m2

Lokalizacja:

Sopot ul. Bitwy pod Płowcami