Centrum Handlowo-Usługowe

C.H.-U. Alfa w Grudziądzu

Opis inwestycji

 

Kompleksowa realizacja Centrum Handlowo-Usługowego „Alfa” w Grudziądzu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Obiekt posiada łącznie pięć kondygnacji, na których znajdują się przestrzenie usługowo-handlowe oraz parkingowe. Ponadto budynek wyposażony jest w pięć sal kinowych oraz biura dyrekcji centrum.

 

Inwestor:

GT-JWK Sp. z o.o. S.K.

Termin realizacji:

10.2010 – 03.2012

Powierzchnia całkowita:

49.500 m2

Powierzchnia użytkowa:

36.700 m2

Kubatura:

229.600 m3

Lokalizacja:

Grudziądz, ul. Chełmińska