Centrum Magazynowe

CMH ul. Hutnicza

Opis inwestycji:

 

Kompleksowe wykonanie wraz z zaprojektowaniem i przekazaniem do użytku zespołu hal magazynowych z częścią administracyjno-socjalną, infrastrukturą techniczną i placami manewrowymi, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 53.

 

Inwestor:

Centrum Magazynowe Hutnicza Sp. z o.o.

Termin realizacji:

09.2006 - 05.2014

Powierzchnia użytkowa:

12.250 m2

Kubatura:

119.500 m3

Wewnętrzny układ drogowy – powierzchnia:

18 000 m2

Lokalizacja:

Gdynia, ul. Hutnicza