DCT GDAŃSK TERMINAL T3 PROJECT

Od października 2023 realizujemy prace w gdańskim terminalu Baltic Hub, polegające na kompleksowym wykonaniu robót energetycznych. Powierzony nam zakres obejmuje między innymi: dostawę i wykonanie 130 km kanalizacji kablowej z rur osłonowych, dostawę i ułożenie ok.  80 km kabli SN, 200km kabli nn, a także dostawę i montaż 1633 szt. gniazd typu "Reefer" i 600 szt. opraw oświetleniowych do zamocowania na pomostach dla kontenerów chłodniczych oraz montaż 347 pól rozdzielni i 23 szt. transformatorów. W związku z ogromem zakresu, prace będziemy wykonywać do drugiej połowy 2025 roku.

Inwestor:

BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL Sp. z o.o.

Termin realizacji:

10.2023 – trwa

Generalny Wykonawca:

Budimex

Lokalizacja:

Gdański terminal Baltic Hub