Roboty energetyczne

Demontaż sieci trakcyjnej LK7

Opis inwestycji:

 

Wykonanie prac demontażowych w ramach zadania pn: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock– Dęblin – Lublin, odcinek Otwock  – Lublin w km 26,050 -175,850” w ramach projektu POIiŚ 5.1-11 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock– Dęblin – Lublin, etap I” – Zamówienie częściowe C – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin-Lublin (km 107,280 -175,850).

 

Inwestor:

ASTALDI S. p. A. Oddział w Polsce

Termin realizacji:

06.2017 - 08.2017

Lokalizacja:

Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin