Farmy wiatrowe

MEGA S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie EPC (budowa farmy wiatrowej wraz z dostawą kompletnego wyposażenia), oraz BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

Lokalizacja farm wiatrowych zrealizowanych przez MEGA S.A.

Farmy wiatrowe

Roboty elektroenergetyczne:
Całkowita moc zrealizowanych Farm Wiatrowych: 992,2 MW

Całkowita moc projektów w trakcie realizacji: 72,5 MW

Fundamenty:
Zrealizowane: 414 szt.

Drogi i place:
Zrealizowana powierzchnia ok.: 1 775 335,0 m2