Roboty energetyczne

Hala postojowa taboru metra

Opis inwestycji:

 

Roboty elektroenergetyczne w ramach budowy hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6) oraz budowy magazynu materiałów chemicznych (obiekt nr 13a). Realizacja obejmowała swoim zakresem również budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie.

 

Generalny wykonawca:

ASTALDI S. p. A. Oddział w Polsce

Termin realizacji:

12.2015 – 03.2017

Lokalizacja:

Warszawa, Kabaty