Roboty energetyczne

Linia kolejowa nr 7

Opis inwestycji:

 

Kompleksowe wykonanie robót w zakresie branży energetycznej w ramach prac na linii kolejowej nr 7 (LK7) na odcinku: Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin, etap I

 

Generalny wykonawca:

ASTALDI S. p. A. Oddział w Polsce

Termin realizacji:

11.2017 – 12.2018

Lokalizacja:

Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin