Roboty energetyczne

Metro Warszawa II C15-C18

Opis inwestycji:

 

Metro Warszawskie – Linia II. Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych od stacji C15, tunel D16, stacja C16, tunel D17, stacja C17:

 • instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
 • instalacje siły i oświetlenia,
 • sieci kabli zasilających i sterowniczych dla przepompowni, wentylacji podstawowej, wentylacji lokalnej i klimatyzacji, zasuw sieci wodnej,
 • kablowe konstrukcje wsporcze,
 • sieć czasu,
 • sieci kabli zasilających średniego napięcia 15 kV,
 • instalacja pomiarowa prądów błądzących,
 • sieć trakcyjna,
 • instalacje telewizji przemysłowej CCTV,
 • instalacje dla systemu poboru opłat,
 • instalacje systemy załączania i wyłączania trzeciej szyny,
 • instalacja czwartej szyny na odcinku C15 - C18.

 

Generalny wykonawca:

ASTALDI S. p. A. Oddział w Polsce

Termin realizacji:

06.2018 – 08.2019

Lokalizacja:

Miasto Stołeczne Warszawa