Obiekty magazynowe

Obiekt handlowy MAKRO

Opis inwestycji:

 

Kompleksowa modernizacja budynku.

 

Inwestor:

METRO Group Asset Management Sp. z o.o.

Termin realizacji:

03.2008 – 09.2008

Lokalizacja:

Gdynia, ul. Hutnicza