OBIEKTY SPECJALNE objęte klauzulą tajności

OBIEKTY SPECJALNE objęte klauzulą tajności

MEGA S.A. to firma spełniająca najwyższe standardy związane z realizacją obiektów specjalnych dla służb wojskowych. Dzięki posiadaniu w swojej strukturze Pionu Informacji Niejawnej firma posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "poufne" potwierdzoną Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia nr SBPK007212P, wydanym przez Wojskowe Służby Informacyjne.

 

Realizacja poniższych zadań odbywała się na zlecenie Zakładu Inwestycji i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w ramach programu NATO Security Investment Program. Wykonane zadania wchodzą w skład pakietu CP 2A 0022 realizowanego w obszarze infrastruktury w zakresie zabezpieczenia urządzeń i obiektów dla Sił Wzmocnienia w państwach nowo przyjętych w struktury Sojuszu. Pakiet CP 2A 0022 zatwierdzony przez Radę Północnoatlantycką 27 lipca 1999 roku zawiera 97 polskich projektów związanych z modernizacją i rozbudową siedmiu lotnisk wraz z lotniskowymi składami MPS, pięciu składnic MPS oraz dwóch portów wojennych.

 

W ramach obiektów specjalnych MEGA S.A. zrealizowała następujące zadania:

 

Zadanie nr 2NB 14029

Modernizacja systemu elektroenergetycznego w Porcie
Objęte klauzulą tajności.

Zamawiający
Rejonowy Zakład Infrastruktury w Szczecinie

Termin realizacji
09.2008 - 12.2008

 

Zadanie nr 2NB 15009

Rozbudowa nabrzeża MP77
Objęte klauzulą tajności.

Generalny wykonawca
Mostostal Warszawa S.A. – UNITEK Ltd

Termin realizacji
05.2006 - 05.2009

 

Zadanie nr 2NB 15007

Realizacja prac w ramach zadania Rozbudowa Bazy Morskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Objęte klauzulą tajności.

Generalny wykonawca
ENERGOPOL SZCZECIN S.A.

Termin realizacji
11.2005 - 05.2006

 

Zadania nr 2NB 15002 i 2NB 15003

Rozbudowa nabrzeży –kompleksowa realizacja wraz z zaprojektowaniem
Objęte klauzulą tajności.

Generalny wykonawca
CESAS INSAAT TICARET VE SANA YII A.S. S.A.

Termin realizacji
05.2005 - 12.2010

 

Zadanie nr 2NB 15004

Rozbudowa Bazy Morskiej - realizacja wraz z opracowaniem projektów wykonawczych
Objęte klauzulą tajności.

Zamawiający
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Termin realizacji
03.2005 - 07.2007

 

Zadanie nr 2NB 15006

Rozbudowa Bazy Morskiej - realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj
Objęte klauzulą tajności.

Zamawiający
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Termin realizacji
01.2004 - 06.2004

 

Zadanie nr 2NB 15005

Realizacja prac w ramach zadania Rozbudowa Bazy Morskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Objęte klauzulą tajności.

Zamawiający
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Termin realizacji
11.2003 - 05.2005