Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk - Wschód etap II B

Opis inwestycji:

 

Kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane przy obiektach Instalacji Termicznego Przekształcenia Osadu wraz z częścią biurową i Stacji Stabilizacji Pozostałości z Oczyszczania spalin o łącznej powierzchni 1 578 m2 w zakresie konstrukcji i prac wykończeniowych. Realizacja obejmowała swoim zakresem również dwa zadaszone place magazynowe, fundamenty pod przenośniki taśmowe, zbiornik oleju, pompownie wody technologicznej oraz drogi, chodniki, nawierzchnie asfaltowe a także sieci i instalacje sanitarne.

 

Generalny wykonawca:

DEGREMONT S.A. Oddział w Polsce

Termin realizacji:

08.2010 – 10.2013

Lokalizacja:

Gdańsk