Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Starej Kiszewie

Opis inwestycji:

 

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni ścieków.

 

Zamawiający:

Gmina Stara Kiszewa

Termin realizacji:

07.2014 - 04.2015

Lokalizacja:

Stara Kiszewa