Roboty energetyczne

PRZEBUDOWA LINII 110KV W GDYNI

Opis realizacji

 

Usunięcie kolizji polegające na przebudowie linii WN 110kV nr 1421 na kablową, demontaż słupów na przebudowywanym odcinku oraz przebudowa pola 110kV w GPZ Gdynia Południe (dot. Centrum Wzgórze).

 

Termin realizacji:

03.2007÷01.2008

Zamawiający:

Koncern Energetyczny ENERGA S.A., Gdańsk