Stacja Uzdatniana Wody

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Brzozowa w Gościcinie wraz z obiektami towarzyszącymi

Opis inwestycji:

 

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Brzozowa” w Gościcinie do zwiększonej wydajności Qśr = 160 m3/h.

 

Zakres prac obejmował m.in.: prace rozbiórkowe oraz budowlane; budowę sieci zewnętrznych, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia technologicznego; prace elektroenergetyczne, teletechniczne  oraz AKPiA; zieleń i nasadzenia oraz elementy małej architektury.

 

Inwestor:

PEWIK Sp. z o.o.

Termin realizacji:

10.2017 - 05.2019

Wydajność:

Qśr = 160 m3/h

Lokalizacja:

Gościcino