Roboty energetyczne

Rafineria Gdańska

Opis inwestycji:

 

Wykonanie kanałów kablowych oraz prac fundamentowych w ramach projektu MILD HYDRROCRACKING.

 

Generalny wykonawca:

Hydrobudowa Polska Sp. z o.o.

Termin realizacji:

01.2009 – 08.2009

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Elbląska