Budynek przemysłowy

Rafineria Gdańska

Opis inwestycji:

 

W ramach realizacji kontraktu na budowę instalacji destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy naftowej (CDU/VDU) wykonane zostały następujące prace: roboty budowlane (palowanie, roboty ziemne, fundamenty, posadzki przemysłowe, żelbetowe komory podziemne), roboty sanitarne (rurociągi podziemne kanalizacji zaolejonej, wody pitnej, surowej, gospodarczej i ppoż.), roboty elektryczne (uziemienie podziemne).

 

Inwestor:

Grupa Lotos S.A.

Termin realizacji:

12.2007 – 09.2009

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Elbląska