Budynek przemysłowy

Rafineria Gdańska

Opis inwestycji:

 

Modernizacja, roboty ziemne, wymiana gruntu, roboty żelbetowe, drogowe, instalacyjne oraz infrastruktura towarzysząca.

 

Inwestor:

Fluor Daniel Rafineria Gdańska S.A.

Termin realizacji:

06.1998 – 12.1999

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Elbląska