Oczyszczalnia Ścieków

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Opis inwestycji:

 

Inwestycja zrealizowana przez MEGA S.A. w konsorcjum z firmą GINZLER Stahl-u. Anlagenbau GmbH z Amstetten, Austria.

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie, część I – kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń oraz rozruchem technologicznym oczyszczalni. Zadanie obejmowało również wyburzenie części istniejących obiektów oraz przebudowę i budowę międzyobiektowych sieci sanitarnych i technologicznych.

 

Inwestor:

Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo

Termin realizacji:

11.2013 - 03.2016

Przepustowość:

18.100 m3 /d

Lokalizacja:

Swarzewo