Stacja Uzdatniania Wody

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody CEDRON w Wejherowie wraz z obiektami towarzyszącymi

Opis inwestycji:

 

MEGA S.A. jako Generalny Wykonawca przeprowadziła rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody „CEDRON” w Wejherowie (przy ul. Marynarki Wojennej 1), wraz z obiektami towarzyszącymi. Kompletne wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych łącznie z dostawą urządzeń technologicznych i ich uruchomieniem.

 

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Termin realizacji:

03.2013 - 05.2014

Wydajność średniodobowa:

10.000 m3 /d

Lokalizacja:

Wejherowo, ul. Kalwaryjska