Roboty energetyczne

Stacja GPO Margonin

Opis inwestycji:

 

Budowa Stacji Elektroenergetycznej 30/110kV – zagospodarowanie terenu, budowa budynku rozdzielni 30 kV i nastawni wraz z instalacjami, budowa części napowietrznej rozdzielni 30/110 kV, montaż urządzeń wewnętrznych, powiązania kablowe.

 

Inwestor:

Global Energy Services

Termin realizacji:

08.2008 – 10.2009

Lokalizacja:

Margonin, woj. wielkopolskie