Roboty energetyczne

STP Kabaty

Opis inwestycji:

 

Remont instalacji elektrycznej w Obiekcie nr 4 na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

 

Inwestor:

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Termin realizacji:

09.2016 – 12.2016

Lokalizacja:

Warszawa, Kabaty