29.04.2020

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego

Podpisaliśmy kolejną umowę na roboty elektroenergetyczne. Mega wykona budowę tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych do placów budowy w Łodzi przy ul. Stolarskiej oraz ul. Długosza wraz z wewnętrzną tymczasową instalacją elektryczną oraz oświetleniem placu budowy.