Roboty energatyczne

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec

Opis inwestycji:

 

Budowa odcina linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego węzła kolejowego między ulicami Odolanowską i Stolarską. Zakres prac MEGA S.A. obejmuje wykonanie budowy tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych do placów budowy w Łodzi przy ul. Stolarskiej oraz ul. Długosza wraz z wewnętrzną tymczasową instalacją elektryczną oraz oświetleniem placu budowy.

 

Generalny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Termin realizacji:

04.2020 -12.2020

Lokalizacja:

Łódź