Obiekt mostowy

Wiadukt WD-4 na Węźle Olszynka (Gdańsk)

Opis inwestycji:

 

Kompleksowa realizacja obiektu mostowego WD-4 zlokalizowanego w obrębie węzła Olszynka, w ramach Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska. W zakres realizacji wchodziły: roboty żelbetowe (fundamenty, filary, przyczółki, ustrój nośny), wykonanie ścian oporowych oraz odwodnienia, a także wszelkie roboty wykończeniowe w postaci nawierzchni, izolacji, balustrad I zabezpieczeń antykorozyjnych.

 

Generalny wykonawca:

PORR Polska Infrastructure S.A.

Termin realizacji:

03.2011 - 12.2012

Rozpiętość:

31,0 + 28,5 m

Długość:

60 m

Szerokość jezdni:

11 m

Lokalizacja:

Gdańsk