Roboty instalacyjne

Wykonanie instalacji granulacji nawozów metodą kompaktowania

Opis inwestycji:

 

Realizacja obejmowała adaptację budynku młynowni oraz budynku magazynu surowca na potrzeby instalacji kompaktowania wraz z wykonaniem instalacji technologicznej z AKPiA i uruchomieniem w konwencji „pod klucz”.

 

Zakres robót MEGA S.A. obejmował: rozbiórki pomieszczeń i elementów zabudowy wewnętrznej; palowanie w systemie mikropali samowiercących DYWI DRILL w ilości 40 szt wraz z adaptacją istniejących pali żelbetowych; roboty fundamentowe; wykonanie chemoodpornych posadzek przemysłowych; adaptacja istniejących oraz wykonanie nowych konstrukcji stalowych budynków młynowni i magazynu surowca; modernizacja ścian, konstrukcji dachowych; wykonanie wszelkich izolacji, zabezpieczeń antykorozyjnych oraz kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i automatyki.

 

Inwestor:

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY SP. Z O.O.

Termin realizacji:

02.2016 - 12.2016

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Kujawska