Farma wiatrowa

Wysoka I, II

Opis inwestycji

 

Wykonanie dróg dojazdowych, fundamentów pod turbiny wiatrowe i robót energetycznych.

 

Zamawiający:

E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.

Termin realizacji:

03.2012 – 12.2013

Moc całkowita:

55 MW

Liczba turbin:

22

Lokalizacja:

Wysoka, woj. zachodniopomorskie