Hala

Zakład testowania dźwigów - Palfinger

Opis inwestycji:

 

Rozbudowa istniejącego Zakładu testowania dźwigów Palfinger Dreggen Poland Sp. z o.o. przy ul. Kontenerowej 71 w Gdyni – etap II.

 

Zakres prac obejmował wykonanie prac wykończeniowych na II piętrze budynku zaplecza socjalno-biurowego, budowę hali produkcyjnej nr 2 oraz zagospodarowanie terenu. W ramach ww. zakresu zostały wykonane również roboty branży elektrycznej. Po stronie Wykonawcy było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji

 

Inwestor:

Palfinger Dreggen Poland Sp. z o.o.

Termin realizacji:

10.2015 – 07.2016

Powierzchnia użytkowa:

1.300 m2

Kubatura:

23.400 m3

Lokalizacja:

Gdynia, ul. Kontenerowa