Roboty energetyczne

Zasilanie maszyny drążącej TBM

Opis inwestycji:

 

Zasilanie maszyny drążącej TBM na stacji C06 przewodami średniego zasilania (SN) wraz z robotami ziemnymi, odtworzeniem nawierzchni, wykonaniem badań i pomiarów.

 

Generalny wykonawca:

ASTALDI S. p. A. Oddział w Polsce

Termin realizacji:

03.2018 – 09.2019

Lokalizacja:

Warszawa